Audit Energetic
Parteneri

Westdesign - Realizari pagini web

Bannere:

S.c. Instproconsult S.r.l. - Dirigentie de santier


Atributiile unui diriginte de santier (inspector de santier)

Atributiile unui diriginte de santier sau a unui inspector de santier sunt urmatoarele:

 • Dirigintele de santier verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;
 • Dirigintele de santier verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;
 • Dirigintele de santier verifica existenta autorizatiei de construire;
 • Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clause contractuale, etc…;
 • Dirigintele de santier participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;
 • Dirigintele de santier ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;
 • Dirigintele de santier guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;
 • Dirigintele de santier intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina cunostinta de cauza;
 • Dirigintele de santier Urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceotul la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;
 • Dirigintele de santier poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator;
 • Dirigintele de santier Solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;
 • Dirigintele de santier Verifica calitatea dispozitiilor de santier;
 • Dirigintele de santier sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;
 • Dirigintele de santier participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;
 • Dirigintele de santier stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;
 • Dirigintele de santier cheama persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;
 • Dirigintele de santier trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii;
 • Dirigintele de santier raspunde solidar ci proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitatea;
 • Dirigintele de santier urmareste respectarea tehnologiei de executie.

 • Obligatiilor unui diriginte de santier

  Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru unitati, persoane fizice investitoare, sau unitati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii;

  Dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:

 • Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indpelinirii conditiilor legale privind incadrarea in termenele de valabilitate;
 • Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si a proiectului;
 • Preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora excutantului libere de orice sarcina;
 • Participarea impreuna cu executantul si proiectantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • Studierea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
 • Verificarea existentei programului de control al calitatii  si precizarea fazelor determinante vizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii;
 • Verficarea existentei tuturor avizelor si acordurilor si modul in care acestea sunt impuse prin proiect;
 • Verificarea existentei si respectarea planului calitatii si a procedurilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 • Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta documentelor de atestare a calitatii, verificarea corespondentei calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
 • Interzicerea utilizarii de proiecte pentru constructii fara agremente, declaratii sau certificate de conformitate;
 • Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice si ale contractelor;
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora;
 • Interzicerea realizarii de lucrari de executie de catre persoane neautorizate conform reglementarilor tehnice in viguare;
 • Participarea la verificarile de faze determinante;
 • Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verifcarilor;
 • Interzicerea utilizarii de tehnologii noi nerglementate tehnic;
 • Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in lucrare;
 • Urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si punerea la plata doar a acelor lucrari care sunt corespunzatoare calitativ si cantitativ;
 • Trasmiterea catre proiectant(prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatilor constatate pe parcursul executiei;
 • Dispunerea opririi executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte atestat;
 • Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la legea 10/1995 in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
 • Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre proiectant sau organelle ablitate;
 • Preluarea documentelor de la proiectant si executant si completarea cartii tehnice a constructiei in conformitate cu prevederile in viguare;
 • Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea amplasamentului proprietarului acestuia;
 • Asigurarea secretariatului receptiei si realizarea actelor acesteia;
 • Urmarirea solutionarilor problemelor inscrise in procesele verbale ale receptiei la finalul lucrarilor;
 • Predarea catre investitor ale actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa realizarea receptiei finale.
 • Elementele mentionate mai sus nu sunt limitative.